Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12889
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756115
Katalogové èíslo 60210
Název dokumentu Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Anglický název Trenchless construction and testing of drains and sewers
Datum vydání 01.02.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Vodní hospodářství,bezvýkopové technologie,kanalizace,provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení,stokové sítě
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 128892000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12889 Tato norma řeší bezvýkopové neboli bezrýhové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení z předem vyrobených trub, používaných obvykle v gravitačních systémech. Předpokládá se použití při nové výstavbě nebo obnově, nikoliv při renovaci.