Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1488
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 135801
Katalogové èíslo 60134
Název dokumentu Armatury budov - Expansní skupiny armatur - Zkoušky a požadavky
Anglický název Building valves - Expansion groups - Tests and requirements
Datum vydání 01.02.2001
Datum ukonèení platnosti 01.12.2021
Datum úèinnosti 01.03.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14882000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512933ČSN EN 1488 2021
Anotace