Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0802
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730802
Katalogové číslo 60053
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Anglický název Fire protection of buildings - Non-industrial buildings
Datum vydání 1.12.2000
Datum ukončení platnosti 1.6.2009
Datum účinnosti 1.1.2001
Věstník vydání (měs/rok) 12/00
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
91.040.30 - Stavby pro bydlení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
16712ČSN 73 0802 1995
26708ČSN 73 0802 + Z1 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
83429ČSN 73 0802 2009
Anotace

ČSN 73 0802 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení ). Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.