Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 2064
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038155
Katalogové èíslo 60034
Název dokumentu Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky
Anglický název Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning the measurement of thickness
Datum vydání 01.10.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.040.20 - Vlastnosti ploch
25.220.99 - Ostatní povrchové úpravy a povlaky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 20642000
ISO 20641996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24501ČSN ISO 2064 1991
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 2064 Tato mezinárodní norma definuje pojmy týkající se měření tloušťky kovových a jiných anorganických povlaků na libovolném podkladu. Kromě toho uvádí některá obecná pravidla pro měření minimální tloušťky povlaků.