Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60439-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357107
Katalogové èíslo 59936
Název dokumentu Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies
Datum vydání 01.11.2000
Datum ukonèení platnosti 01.11.2014
Datum úèinnosti 01.12.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Rozvod elektrické energie,rozváděče nn,technické požadavky,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60439-11999
IEC 60439-11999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
71697ČSN EN 60439-1 ed. 2 2000A101.11.2014
86903ČSN EN 60439-1 ed. 2 2000Z101.11.2014
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
80610ČSN EN 60439-1 ed. 2 2000Opr.101.11.2014
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19905ČSN EN 60439-1 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86902ČSN EN 61439-1 2010
Anotace

ČSN EN 60439-1 Tato norma platí pro rozváděče nízkého napětí (typově zkoušené rozváděče (TTA) a částečně typově zkoušené rozváděče (PTTA)), jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V AC při kmitočtech do 1 000 Hz nebo 1 500 V DC. Tato norma platí také pro rozváděče obsahující řídicí a/nebo výkonová zařízení, jejichž kmitočty jsou vyšší. V tomto případě budou platit příslušné doplňující požadavky. Tato norma dále platí pro stabilní a mobilní rozváděče kryté i nekryté. Tato norma platí pro rozváděče určené pro použití v souvislosti s výrobou, přenosem, rozvodem a přeměnou elektrické energie, a pro řízení elektrických spotřebičů. Platí také pro rozváděče konstruované pro použití ve zvláštních provozních podmínkách, např. na lodích, v kolejových vozidlech, pro obráběcí stroje, zdvihací ústrojí nebo pro použití v atmosféře s nebezpečím výbuchu, a pro použití v domácnosti (s nekvalifikovanou obsluhou), pokud jsou splněny příslušné specifické požadavky. Tato norma neplatí pro jednotlivé přístroje a součásti v samostatném krytu, jako jsou spouštěče motorů, pojistkové spínače, elektronická zařízení atd., odpovídající příslušným normám. Účelem této normy je stanovit definice, provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a zkoušky pro rozváděče nn.