Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12327
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 386414
Katalogové číslo 59921
Název dokumentu Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
Anglický název Gas supply systems - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements
Datum vydání 1.10.2000
Datum ukončení platnosti 1.3.2013
Datum účinnosti 1.11.2000
Věstník vydání (měs/rok) 10/00
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Zásobování plynem,ocel,plynovody,polyethylen,tlak,zkouška pevnosti,zkouška těsnosti
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 123272000
Změny
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
66429ČSN EN 12327 2000Opr.11.3.2013
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
92147ČSN EN 12327 2013
Anotace

ČSN EN 12327 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění tlakových zkoušek, uvádění do provozu a odstavování z provozu zařízení pro zásobování plynem, pro které platí evropské normy pro provoz Technického výboru CEN/TC 234 (viz přílohu B), s výjimkou plynovodů v budovách podle EN 1775. Tyto zásady byly převzaty z podrobných pravidel pro praxi členských zemí. Stanovené postupy lze použít pro zkoušky pevnosti, těsnosti a pro kombinované zkoušky. V této normě nejsou stanoveny hodnoty zkušebních tlaků, doby trvání zkoušek a kritéria, kterým musí zkoušené zařízení vyhovět. Z legislativy jednotlivých členských zemí nebo na základě posouzení provozovatele plynovodu mohou vyplynout požadavky na další opatření nebo rozdílné metody provádění zkoušek a uvádění do provozu a odstavování z provozu. Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených základních zásad.