Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-551
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 59858
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 551: Power electronics
Datum vydání 01.11.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 01.040.31 - Elektronika (názvosloví)
31.020 - Elektronické součástky obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-5511998
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
66236ČSN IEC 60050-551 2000Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2656ČSN 34 5175 1979
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-551 Tato část Mezinárodního elektrotechnického slovníku obsahuje názvosloví z těchto oblastí výkonové elektroniky: všeobecně, typy elektronických výkonových měničů, elektronické výkonové spínače a elektronické střídavé výkonové regulátory, hlavní součásti výkonového elektronického zařízení, obvody a prvky obvodů výkonového elektronického zařízení, činnost výkonového elektronického zařízení, hlavní vlastnosti výkonového elektronického zařízení, charakteristické křivky výkonových elektronických měničů, stabilizované výkonové zdroje.