Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-415
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 59839
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 415: Wind turbine generator systems
Datum vydání 01.11.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 01.040.27 - Technika energie a přenosu tepla (názvosloví)
27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova akustická měření,akustika,bezpečnost,charakteristiky větru,elektrické generátory,hluk,měření,větrná energie,větrná farma,větrné elektrárny,větrné turbíny,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-4151999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-415 Mezinárodní elektrotechnický slovník, Část 415: Větrné elektrárny je překladem originální mezinárodní normy IEC 60050-415: 1999 International Electrotechnical Vocabulary - Part 415: Wind turbine generator systems. Slovník obsahuje základní pojmy z oborů: větrné turbíny, větrné elektrárny, návrhové a bezpečnostní parametry, charakteristiky větru, elektrické připojení větrné elektrárny do elektrické sítě, měření výkonu větrné elektrárny a pojmy z oboru měření hluku větrných elektráren.