Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9431
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013403
Katalogové èíslo 59826
Název dokumentu Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
Anglický název Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title block on drawing sheets
Datum vydání 01.10.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.100.30 - Technické výkresy ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 94311999
ISO 94311990
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 9431 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na rozmístění a obsah ploch pro kresbu, text a popisové pole na výkresech ve stavebnictví.