Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6284
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013405
Katalogové èíslo 59823
Název dokumentu Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
Anglický název Construction drawings - Indication of limit deviations
Datum vydání 01.10.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.100.30 - Technické výkresy ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 62841999
ISO 62841996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 6284 Tato mezinárodní norma stanovuje metody předepisování mezních odchylek ve výkresech stavebních konstrukcí.