Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60417-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013760
Katalogové èíslo 59558
Název dokumentu Grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Originály značek
Anglický název Graphical symbols for use on equipment - Part 2: Symbols originals
Datum vydání 01.10.2000
Datum ukonèení platnosti 01.09.2005
Datum úèinnosti 01.11.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.40 - Grafické značky pro použití v elektrických a elektronických technických výkresech, diagramech, schématech a v příslušné dokumentaci technických výrobků
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Všeobecně,dokumenty,grafické značky,informace,inženýrské práce,konstruování,předměty,technická dokumentace,výměna informací,zařízení,značení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60417-21999
IEC 60417-21998
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
66094ČSN EN 60417-2 2000A101.09.2005
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15355ČSN IEC 417 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60417-2 Tato norma obsahuje grafické značky pro použití na předmětech, vytvořené v souladu se všeobecnými zásadami uvedenými v IEC 60416. Norma v národní příloze uvádí přehled dřívějších vydání značek a názvy značek v české, anglické, německé a francouzské verzi podle číselného pořadí. Norma navazuje na ČSN EN 60417-1, obsahující znázornění značek s odpovídajícími popisy v číselném sledu, včetně abecedního rejstříku a grafického přehledu značek. Vlastní IEC 60417-2 obsahuje originály značek v číselném pořadí a jejich skutečné velikosti pro účely reprodukce v číselném pořadí. Umístění a velikost značek uvnitř základního obrazce, se podle pravidel IEC 60416 může určit pomocí průsvitky základního obrazce.