Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1611-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490019
Katalogové èíslo 59396
Název dokumentu Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky
Anglický název Sawn timber - Appearance grading of softwoods - Part 1: European spruces, firs, pines, Douglas firs and larches
Datum vydání 01.07.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova borové dřevo,dřevo,dřevo jehličnanů,jakost,jedlové dřevo,smrkové dřevo,třídy jakosti,třídění podle jakosti,vizuální kontrola,řezivo
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1611-11999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
67113ČSN EN 1611-1 2000A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
29260ČSN 49 1011 1989
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1611-1 Norma stanoví pravidla pro vizuální zařazování evropského smrkového, jedlového, borového dřeva a dřeva douglasky do jakostních tříd podle znaků charakterizujících jakost dřeva. Norma slouží pro jednoduchou charakteristiku vlastností pro různá nekonstrukční užití jmenovaných dřev. Používá se ve výrobě a v obchodě s řezivem.