Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12259-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389210
Katalogové èíslo 59336
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies
Datum vydání 01.08.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12259-21999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75729ČSN EN 12259-2 2000A2
63874ČSN EN 12259-2 2000A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
67516ČSN EN 12259-2 2000Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12259-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12259-2:1999. Evropská norma EN 12259-2:1999 má status české technické normy. (ČSN EN) 12259 Stabilní hasicí zařízení. Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení bude obsahovat následující části: Část 1: Sprinklery, Část 2: Mokré ventilové stanice, Část 3: Suché ventilové stanice, Část 4: Poplachové zvony, Část 5: Spínače průtoku vody, Část 6: Potrubní spoje, Část 7: Závěsy potrubí, Část 8: Tlakové spínače, Část 9: Zaplavovací ventilové stanice, Část 10: Řídicí ventily s tepelnou pojistkou, Část 11: Středně a vysokorychlostní vodní sprejové hubice a Část 12: Sprinklerové čerpací soustrojí. Tato druhá část (ČSN) EN 12259 stanoví požadavky na konstrukci a provedení mokrých ventilových stanic a zpožďovacích komor, které jsou používány v sprinklerových zařízeních. Pomocné komponenty a spoje mokrých ventilových stanic a zpožďovacích komor nejsou předmětem této normy. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Konstrukce a provedení mokré ventilové stanice, kapitolu 5 - Konstrukce a provedení zpožďovače, kapitolu 6 - Značení, a kapitolu 7 - Návody k montáži a popis funkce. Norma dále uvádí normativní Přílohu A, B, C, D, E, F, G, H, J a informativní Přílohu K, L a M. V této Příloze M - Atestace shody - je uvedeno: Uživatelům této evropské normy se doporučuje vzít v úvahu vhodnost nezávislé certifikace výrobku s touto normou na základě zkoušení a neustálého dozoru, které lze spojit s posuzováním systému jakosti dodavatele podle příslušné ISO 9000. ČSN EN 12259-2 (38 9210) byla vydána v srpnu 2000.