Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-807
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 59160
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 807: Digitální záznam zvukových a obrazových signálů
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 807: Digital recording of audio and video signals
Datum vydání 01.06.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 01.040.33 - Telekomunikace. Technika pro audio a video (názvosloví)
33.160.01 - Audiosystémy, videosystémy a audiovizuální systémy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova digitální záznam,mezinárodní slovnik,názvosloví,obraz,terminologie,zvuk,záznam na disk,záznam na pásek
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050(807)1998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-807 Tato norma obsahuje termíny a definice v českém, francouzském a anglickém jazyce a překlady termínů do arabského, německého, španělského, italského, japonského, polského a portugalského jazyka. Norma obsauje termíny a definice z digitálního záznamu na pásek a disk a termíny vztahující se k médiu a kódování signálu