Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1286
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 137107
Katalogové èíslo 59128
Název dokumentu Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké mechanické směšovače - Všeobecné technické požadavky
Anglický název Sanitary tapware - Low pressure mechanical mixing valves - General technical specification
Datum vydání 01.12.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Kontrola jakosti,Koupelny,Kuchyně,Mechanické namáhání,Potrubní armatury,Rozměry,Směšovací baterie,Toalety
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12861999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1286 Norma stanoví požadavky na mechanické směšovací armatury s nízkým hydraulickým odporem vhodné pro používání v nízkotlakých rozvodech vody. Stanovuje: - rozměry, požadavky na těsnost, mechanické a hydraulické provedení, mechanickou odolnost; - zkušební postupy uvedených charakteristik. Norma je použitelná pro nízkotlaké mechanické směšovací armatury používané v koupelnách, na toaletách a v kuchyních.