Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12255-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756403
Katalogové èíslo 59123
Název dokumentu Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích
Anglický název Wastewater treatment plants - Part 5: Lagooning processes
Datum vydání 01.07.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Kanalizace,nádrže,nádrže biologické,čištění odpadních vod
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12255-51999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12255-5 Norma stanovuje funkční požadavky na provádění biologických nádrží. Vztahuje se na biologické nádrže pro čištění komunálních ( městských ) odpadních vod ze stokové sítě jednotné nebo oddílné soustavy, jakož i pro další ( třetí ) stupeň čištění.