Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60309-2 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354513
Katalogové èíslo 58775
Název dokumentu Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami
Anglický název Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories
Datum vydání 01.12.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.30 - Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60309-21999
IEC 60309-21999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
91709ČSN EN 60309-2 ed. 3 2000A2
79291ČSN EN 60309-2 ed. 3 2000A1
71309ČSN EN 60309-2 ed. 3 2000A1101.11.2009
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57697ČSN EN 60309-2 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60309-2 ed. 3 Tato norma platí pro vidlice a zásuvky, pohyblivá zásuvková spojení a přívodková spojení se jmenovitým pracovním napětím nepřesahujícím 690 V, 500 Hz a se jmenovitým proudem nepřesahujícím 125 A, určené především pro průmyslové použití, vnitřní nebo venkovní. POZNÁMKA - Všechny odkazy na přístroje se jmenovitým proudem vyšším než 125 A v Části 1 neplatí pro tuto Část 2. Tato norma platí pro vidlice a zásuvky, pohyblivá zásuvková spojení a přívodková spojení s kolíky a dutinkami v normalizovaném uspořádání. Tato norma platí pro vidlice a zásuvky, pohyblivá zásuvková spojení a přívodková spojení, dále uváděné jako přístroje, určené pro použití při teplotě okolí, která je obvykle v rozsahu od -25 °C do 40 °C. Nevylučuje se použití těchto přístrojů na staveništích, v zemědělských a komerčních aplikacích a v domácnostech. Pevné zásuvky nebo přívodky, vestavěné do elektrických zařízení nebo k nim upevněné, jsou v rozsahu platnosti této normy. Tato norma platí též pro přístroje určené pro použití v instalacích s malým napětím. POZNÁMKA - Tato norma neplatí pro přístroje určené především pro domovní a podobné všeobecné použití. V místech se zvláštními podmínkami, např. na lodích nebo tam, kde může dojít k výbuchu, mohou být nutné doplňující požadavky.