Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12109
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756761
Katalogové číslo 58636
Název dokumentu Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy
Anglický název Vecuum drainage systems inside building
Datum vydání 1.7.2000
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.8.2000
Věstník vydání (měs/rok) 7/00
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.80 - Kanalizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 121091999
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12109 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12109:1999. Evropská norma EN 12109:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje požadavky na systém a základní požadavky pro návrh a provádění, včetně příslušných kontrol a zkušebních metod pro podtlakové systémy vnitřní kanalizace sloužící k odvádění splaškových (domovních) odpadních vod z bytů a občanské vybavenosti, s výjimkou dešťových a povrchových vod. Předmětem této normy nejsou gravitační systémy vnitřní kanalizace, které odvádějí odpadní vody do podtlakového systému. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Popis systému, kapitolu 5 - Požadavky, kapitolu 6 - Funkční požadavky, kapitolu 7 - Požadavky na projekt, kapitolu 8 - Požadavky na instalaci, kapitolu 9 - Přejímka, kapitolu 10 - Obsluha a údržba, kapitolu 11 - Ověřování shody, kapitolu 12 - Hodnocení všeobecné výkonnosti a kapitolu 13 - Kontrola jakosti. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, C, informativní Přílohy D, E a F. ČSN EN 12109 (75 6761) byla vydána v červenci 2000.