Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P 73 0600
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730600
Katalogové èíslo 58545
Název dokumentu Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
Anglický název Waterproofing of buildings - Basic provisions
Datum vydání 01.11.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.30 - Hydroizolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova hydroizolace,hydroizolace staveb,hydroizolační soustava,izolace
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16143ČSN 73 0600 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P 73 0600 Tato norma stanovuje zásady pro navrhování ochrany staveb, chráněného nebo vnitřního prostředí objektů proti nežádoucímu působení vody. Norma se nevztahuje na mostní objekty pozemních komunikací.