Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-195
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 58498
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 195: Earthing and protection against electric shock
Datum vydání 01.12.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050(195)1998
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
65240ČSN IEC 60050-195 2001A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18072ČSN 33 0600 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace