Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12248
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 491712
Katalogové èíslo 58307
Název dokumentu Řezivo na průmyslové obaly - Dovolené úchylky a přednostní rozměry
Anglický název Sawn timber used in industrial packaging - Permitted deviations and preferential sizes
Datum vydání 01.02.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 55.040 - Balicí materiály a příslušenství
79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 122481999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12248 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12248:1999. Evropská norma EN 12248:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví dovolené úchylky (na základě rozdílů mezi pořezem a opracováním) u očekávaných tlouštěk a šířek řeziva na obaly při definované referenční vlhkosti. Mimo to stanoví přednostní rozměry pro toto řezivo. ČSN EN 12248 (49 1712) byla vydána v únoru 2000.