Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0532
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730532
Katalogové èíslo 58222
Název dokumentu Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky
Anglický název Acoustics - Rating of sound insulation of buildings and acoustic properties of building elements - Requirements
Datum vydání 01.03.2000
Datum ukonèení platnosti 01.03.2010
Datum úèinnosti 01.04.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
73140ČSN 73 0532 2000Z101.03.2010
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
62826ČSN 73 0532 2000Opr.101.03.2010
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16911ČSN 73 0532 1994
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84835ČSN 73 0532 2010
Anotace

ČSN 73 0532 Tato norma stanoví požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a na neprůzvučnost oken a dveří. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci místnosti a hlučnost sousedního prostoru. Dále tato norma v příloze A konkretizuje akustické vlastnosti charakterizující schopnost stavebních výrobků plnit ve stavbách funkci ochrany proti hluku, které jsou základním technickým požadavkem pro posuzování shody. Normu je nutno používat v návaznosti na ČSN EN ISO 717-1a ČSN EN ISO 717-2 a ČSN EN ISO 140-1 až ČSN EN ISO 140-8. Příloha A je nedílnou součástí této normy. Přílohy B a C jsou informativní.