Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730857
Katalogové číslo 58086
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts
Datum vydání 1.2.2000
Datum ukončení platnosti 1.2.2015
Datum účinnosti 1.7.2000
Věstník vydání (měs/rok) 2/00
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 1366-11999
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
31053ČSN 73 0857 1991
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
96344ČSN EN 1366-1 2015
Anotace

ČSN EN 1366-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1366-1:1999. Evropská norma EN 1366-1:1999 má status české technické normy. Norma obsahuje následující části: Část 1: Vzduchotechnická potrubí, Část 2: Požární klapky, Část 3: Těsnění prostupů (připravuje se), Část 4: Těsnění spár (připravuje se), Část 5: Provozní potrubí a šachty (připravuje se), Část 6: Zdvojené podlahy (připravuje se), Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů (připravuje se), Část 8: Potrubí pro odvod kouře (připravuje se), Část 9: Potrubí pro odvod kouře ze samostatného úseku (připravuje se) a Část 10: Kouřové klapky (připravuje se). Tato první část evropské normy specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti svislých a vodorovných vzduchotechnických potrubí za normových podmínek požáru. Zkouška hodnotí chování potrubí vystaveného požáru z vnějšku potrubí (potrubí A) a požáru zevnitř potrubí (potrubí B). Tato norma se užívá ve spojení s EN 1363-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 1363-1). Norma neplatí pro: a) potrubí, jejichž požární odolnost závisí na požární odolnosti podhledu, b) potrubí, obsahující požární klapky v místech, kde procházejí požárně dělicími konstrukcemi, c) dveře nebo kontrolní otvory, pokud nejsou včleněny do zkoušeného potrubí, d) dvou- nebo třístranná potrubí, e) upevnění závěsných zařízení ke stropům a stěnám. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zkušební zařízení, kapitolu 5 - Zkušební podmínky, kapitolu 6 - Zkušební vzorek, kapitolu 7 - Instalace zkušebního vzorku, kapitolu 8 - Kondicionování, kapitolu 9 - Použité přístroje, kapitolu 10 - Postup při zkoušce, kapitolu 11 - Kritéria chování, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a kapitolu 13 - Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN EN 1366-1 (73 0857) byla vydána v únoru 2000. Platí od 1.7. 2000. Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 73 0857 z 22.2.1991.