Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60309-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354513
Katalogové èíslo 57921
Název dokumentu Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.12.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.30 - Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60309-11999
IEC 60309-11999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
79290ČSN EN 60309-1 ed. 3 2000A1
91931ČSN EN 60309-1 ed. 3 2000A2
71308ČSN EN 60309-1 ed. 3 2000A1101.11.2009
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
99602ČSN EN 60309-1 ed. 3 2000Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57674ČSN EN 60309-1 ed. 2 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60309-1 ed. 3 Tato norma platí pro vidlice a pevné zásuvky, pohyblivá zásuvková spojení a přívodková spojení s jmenovitým pracovním napětím nepřesahujícím 690 V AC nebo DC a 500 Hz AC a jmenovitým proudem nepřesahujícím 250 A, určené především pro průmyslové použití, vnitřní nebo venkovní. Přehled přednostních jmenovitých hodnot nemá vylučovat jiné jmenovité hodnoty, pro něž se požadavky připravují. Tato norma platí pro vidlice a pevné zásuvky, pohyblivá zásuvková spojení a přívodková spojení, dále uváděné jako přístroje, určené pro použití při teplotě okolí, která je obvykle v rozsahu od -25 °C do +40 °C. Tyto přístroje mají být připojovány pouze ke kabelům z mědi nebo ze slitiny mědi. Nevylučuje se použití těchto přístrojů na staveništích, v zemědělství, obchodu a v domácnostech. Pevné zásuvky nebo přívodky, vestavěné do elektrických zařízení nebo k nim upevněné, jsou v rozsahu platnosti této normy. Tato norma platí též pro přístroje určené pro použití v instalacích s malým napětím. Tato norma neplatí pro přístroje určené převážně pro domovní a podobné všeobecné použití. V prostorech se zvláštními podmínkami, např. na lodích nebo tam, kde může dojít k výbuchu, mohou být nutné doplňující požadavky.