Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 5457
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013110
Katalogové èíslo 57882
Název dokumentu Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů
Anglický název Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets
Datum vydání 01.02.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.100.01 - Technické výkresy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 54571999
ISO 54571999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
87122ČSN EN ISO 5457 2000A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15497ČSN ISO 5457 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 5457 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5457:1999. Evropská norma EN ISO 5457:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 5457:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanoví rozměry a úpravu předtisků výkresových listů pro technické výkresy ve všech oblastech průmyslu a stavebnictví, včetně výkresů zpracovaných počítači. Norma je současně použitelná i pro jiné technické dokumenty. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Rozměry, kapitolu 4 - Grafické prvky a kapitolu 5 - Označování. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN EN ISO 5457 (01 3110) byla vydána v únoru 2000. Nahradila ČSN ISO 5457 (01 3110) z března 1994.