Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 03 8370
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038370
Katalogové èíslo 573
Název dokumentu Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
Anglický název Reduction of stray current corrosive effect on underground installations (pipings, cables etc.)
Datum vydání 01.12.1963
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1964
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/63
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.220 - Povrchová úprava a povlakování
77.060 - Koroze kovů
Subsektor
Deskriptory DDT/DDU,DL/DM,PK,PL,VT
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 03 8370 Norma stanoví hlavní zásady pro projektování a budování úložných zařízení z hlediska jejich ochrany před korozí bludnými proudy. Norma obsahuje poměrně podrobné pokyny pro průzkum a volbu trasy, volbu pasivních ochran a uložení do země a pro zajištění kontroly stavu úložného zařízení a jeho elektrické protikorozní ochrany. Asi na dvou místech normy je upozorněno na nutnost dbát při provádění ochrany příslušných bezpečnostních předpisů, které nejsou konkretizovány. Jiné údaje uvedeny (z hlediska ochrany zdraví) nejsou. ČSN 03 8370 byla schválena 10.7.1963 a nabyla účinnosti od 1.1.1964.