Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61162-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367823
Katalogové èíslo 57160
Název dokumentu Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos
Anglický název Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission
Datum vydání 01.11.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 47.020.70 - Navigační a kontrolní a řídicí zařízení lodí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61162-21998
IEC 61162-21998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace