Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1508
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 755356
Katalogové číslo 57086
Název dokumentu Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
Anglický název Water supply - Requirements for systems and components for the storage of water
Datum vydání 01.01.2000
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.02.2000
Věstník vydání (měs/rok) 1/00
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.01 - Kvalita vod obecně
13.060.20 - Pitná voda
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 15081998
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1508 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1508:1998. Evropská norma EN 1508:1998 má status české technické normy. Norma specifikuje a uvádí: - všeobecné požadavky pro akumulaci vody mimo budovy odběratelů včetně zásobovacích vodojemů pitné vody a pro vodojemy na vodu, která není určena k lidské spotřebě, napojené na odběry vody nebo umístěné uvnitř úpraven vody, s výjimkou těch, které jsou součástí vlastního úpravárenského procesu, - koncepční řešení, - všeobecné požadavky na normy výrobků, - požadavky pro provádění kontrol, zkoušek a uvedení do provozu, - požadavky pro provozování, - požadavky pro rekonstrukci a opravy. Požadavky této normy lze použít pro: - koncepční řešení a výstavbu nových vodojemů, - rozšíření a úpravy ve stávajících vodojemech, - významnou rekonstrukci stávajících vodojemů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Použití norem a předpisů, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky, kapitolu 6 - Požadavky pro navrhování, kapitolu 7 - Všeobecné požadavky na normy výrobků, kapitolu 8 - Kontroly, zkoušky a uvedení do provozu, kapitolu 9 - Požadavky na provoz a kapitolu 10 - Požadavky na rekonstrukci a opravy. Norma dále obsahuje informativní Přílohu A. ČSN EN 1508 (75 5356) byla vydána v lednu 2000.