Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 303-4
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 075303
Katalogové číslo 56868
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení
Anglický název Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and maximum operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and marking
Datum vydání 01.09.1999
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.10.1999
Věstník vydání (měs/rok) 9/99
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 303-41999
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 303-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 303-4:1999. Evropská norma EN 303-4:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma sestává z šesti částí: Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení, Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva, Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva. Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem, Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a o největším provozním přetlaku 3 bar. Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení, značení, Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ručním samočinným řízením, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW. Terminologie, požadavky, zkoušení a značení a Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kombinované kotle na kapalná paliva pro domácnost o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 70 kW. Tato čtvrtá část evropské normy platí pro kotle určené k ústřednímu vytápění v provedení s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 70 kW. V souladu s pokyny výrobce jsou tyto kotle provozovány buď s podtlakem ve spalovací komoře, nebo s přetlakem ve spalovací komoře. Tato norma stanoví nezbytnou terminologii, požadavky na materiály a jejich zkoušení a požadavky na značení kotlů pro ústřední vytápění. Kotle jsou určeny pro provoz s přirozeným odváděním spalin s nejvyšším přípustným přetlakem 1 bar (přetlak třídy 1) a pro otevřený nebo uzavřený vytápěcí systém s nejvyšším přípustným přetlakem 3 bar (přetlak třídy 2). Kotle jsou provozovány buď s běžně používanými kouřovody, nebo mají odvod spalin na vnější stěnu podle určení výrobce. Norma neplatí pro kotle na plynná paliva s atmosférickými hořáky, pro kotle na plynná paliva, pro kondenzační kotle na kapalná nebo plynná paliva, pro kotle s odpařovacími hořáky na kapalná paliva a pro nízkoteplotní kotle. Pro tyto kotle existují další požadavky. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Zkoušky, kapitolu 6 - Značení a kapitolu 7 - Průvodní technická dokumentace a její rozsah. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, a informativní Přílohu C. ČSN EN 303-4 (07 5303) byla vydána v červenci 1999.