Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 313-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490013
Katalogové èíslo 56615
Název dokumentu Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace
Anglický název Plywood. Classification and terminology. Part 1: Classification
Datum vydání 01.08.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.060.10 - Překližované desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 313-11996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17255ČSN EN 313-1 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 313-1 Tato evropská norma uvádí klasifikaci překližovaných desek.