Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 476
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756301
Katalogové číslo 56555
Název dokumentu Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů
Anglický název General requirements for components used in discharge pipes, drains and sewers for gravity systems
Datum vydání 1.10.1999
Datum ukončení platnosti 1.9.2011
Datum účinnosti 1.11.1999
Věstník vydání (měs/rok) 10/99
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory ABL,GKC,GKG.G,NJV/NJX,NK,NKB,RMF
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 4761997
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
88748ČSN EN 476 2011
Anotace

ČSN EN 476 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 476:1997. Evropská norma EN 476:1997 má status české technické normy. Tato norma specifikuje všeobecné požadavky na stavební dílce, jako např. trouby, tvarovky a dílce šachet s příslušnými spoji, které jsou určeny pro gravitační stoky a kanalizační přípojky s nejvýše přípustným přetlakem 40 kPa. Tato norma zahrnuje: - všeobecné požadavky na všechny stavební dílce, - zvláštní požadavky na stavební dílce pro potrubí vnitřní kanalizace nebo odvodňovací potrubí upevněné na vnějších plochách budov, - zvláštní požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek. Norma se vztahuje na stavební dílce používané k tomu, aby uspokojivým způsobem odváděly: - splaškové odpadní vody, - dešťové a povrchové vody, - ostatní odpadní vody (např. průmyslové), pokud nepoškozují stavební dílce. Norma obsahuje tyto kapitoly: už zmíněnou kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, značky a zkratky, kapitolu 4 - Všeobecné funkční a rozměrové požadavky, kapitolu 5 - Funkční požadavky na stavební dílce vnitřní kanalizace, kapitolu 6 - Funkční a rozměrové požadavky na stoky a kanalizační přípojky ukládané obvykle do země, kapitolu 7 - Obecné zkušební metody, kapitolu 8 - Zkušební metody pro stavební dílce vnitřní kanalizace, kapitolu 9 - Zkušební metody pro stavební dílce venkovních stok a kanalizačních přípojek, kapitolu 10 - Řízení jakosti a kapitolu 11 - Označování. ČSN EN 476 (75 6301) byla vydána v říjnu 1999.