Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 303-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 075303
Katalogové číslo 56324
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem
Anglický název Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner
Datum vydání 1.7.1999
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.8.1999
Věstník vydání (měs/rok) 7/99
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 303-31998
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
71795ČSN EN 303-3 1999A2
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
77268ČSN EN 303-3 1999Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 303-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 303-3:1998. Evropská norma EN 303-3:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma sestává z šesti částí: Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení, Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva, Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva. Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem, Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a o největším provozním přetlaku 3 bar. Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení, značení, Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ručním samočinným řízením, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW. Terminologie, požadavky, zkoušení a značení a Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kombinované kotle na kapalná paliva pro domácnost o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 70 kW. Tato třetí část (evropské) normy stanoví požadavky na konstrukci, metody zkoušení, bezpečnost a hospodárné využití energie sestavy kotlového tělesa podle (ČSN) EN 303-1 a hořáky s ventilátorem podle (ČSN) EN 676 na plynná paliva, dále jen "kotle". Tato evropská norma platí pro kotle o jmenovitém výkonu nejvýše 1 000 kW. Norma neobsahuje všechny nezbytné požadavky na : - sestavy konstruované jako jednotky, - kondenzační kotle a nízkoteplotní kotle, - kotle určené k instalaci ve venkovním prostředí, - kotle s více než jedním kouřovodem, - kotle s přerušovačem tahu, - kotle určené k připojení ke společnému komínu s nuceným odtahem. Tato evropská norma neplatí pro kotle určené k instalaci v obytných prostorech. Tato evropská norma neobsahuje všechny nezbytné požadavky na nízkoteplotní kotle. Nicméně zkušební metoda pro stanovení účinnosti, popsaná v této normě, může být použita pro nízkoteplotní kotle poté, co byla přizpůsobena podle přílohy H. Tato norma se týká pouze zkušebního typu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky na montáž, kapitolu 5 - Požadavky na provozní vlastnosti, kapitolu 6 - Zkušební metody a kapitolu 7 - Pokyny. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, normativní Přílohu E, informativní Přílohu F, normativní Přílohu G, informativní Přílohy H a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice 90/396/EHS"Spotřebiče na plynná paliva" a Směrnice 92/42/EHS "Požadavky na účinnost". Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků Směrnice 90/396/EHS "Spotřebiče na plynná paliva" a Směrnice 92/42/EHS "Požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva" Soulad s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 303-3 (07 5303) byla vydána v červenci 1999.