Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 635-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492405
Katalogové èíslo 56312
Název dokumentu Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Metody měření a vyjádření znaků a vad
Anglický název Plywood - Classification by surface appearance - Part 5: Methods for measuring and expressing characteristics and defects
Datum vydání 01.10.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 79.060.10 - Překližované desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 635-51999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace