Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 7409
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347409
Katalogové èíslo 56217
Název dokumentu Systém značení kabelů a vodičů
Anglický název System for cable designation
Datum vydání 01.06.1999
Datum ukonèení platnosti 31.08.2023
Datum úèinnosti 01.07.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 361 S31999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
77760ČSN 34 7409 1999Z131.08.2023
512453ČSN 34 7409 1999Z231.08.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18730ČSN 34 7409 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512452ČSN 34 7409 ed. 2 2021
Anotace

ČSN 34 7409 Tento harmonizační dokument podrobně popisuje systém značení pro harmonizované silové kabely a šňůry jmenovitého napětí do 450/750 V včetně. Zahrnuje pouze harmonizované kabely a šňůry (nebo Uznané národní typy - podle POZNÁMKY). POZNÁMKA - Použití systému pro Uznané národní typy kabelů a šňůr je dovoleno CENELEC/TC20 za předpokladu, že se tyto typy značí "A" (podle Tabulky 1a).