Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 7614-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347614
Katalogové èíslo 56130
Název dokumentu Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Overhead distribution cables of reted voltage Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.07.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 626.1 S11996
HD 626.1 S1/A11997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 7614-1 1.1 Rozsah platnosti Harmonizační dokument HD 626 se vztahuje na kabely o jmenovitém napětí U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV, používané ve venkovních distribučních vedeních zejména venkovních vedeních dodavatele elektřiny s nejvyšším napětím pro zařízení nepřekračujícím 1,2 kV. Tato část 1 určuje všeobecné požadavky na tyto kabely, které jsou specifikovány v jednotlivých oddílech harmonizačního dokumentu HD 626. Zkušební metody jsou specifikovány v HD 383, HD 405, EN 60811 a v HD 605 nebo v části 2 tohoto HD. Jednotlivé typy kabelů jsou specifikovány v částech 3 až 10. 1.2 Předmět normy Předmětem tohoto harmonizačního dokumentu je: - normalizace kabelů, které jsou bezpečné a spolehlivé při správném použití a vybaveny odpovídajícím příslušenstvím ve vztahu k technickým požadavkům sítě, jíž jsou součástí; - stanovení charakteristik a výrobních podmínek přímo nebo nepřímo ovlivňujících bezpečnost; - specifické metody kontroly shody s těmito požadavky.