Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 12480-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270143
Katalogové èíslo 56075
Název dokumentu Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
Anglický název Cranes - Safe use - Part 1: General
Datum vydání 01.06.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 124801997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2366ČSN 27 0143 1968
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 12480-1 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 12480-1:1997. Mezinárodní norma ISO 12480-1:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO 12480 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Mobilní jeřáby, Část 3: Věžové jeřáby, Část 4: Výložníkové jeřáby a Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato první část (ČSN) ISO 12480 stanoví požadované postupy pro bezpečné používání jeřábů, včetně systémů bezpečné práce, řízení, plánování, výběru, montáže a demontáže, provozu a údržby jeřábů a výběru jeřábníků, vazačů a signalistů. Norma neplatí pro jeřáby s ručním pohonem (bez motorického pohonu), pro jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem a pro jeřáby na plavidlech, s výjimkou těch případů, kdy je pozemní jeřáb pouze dočasně připevněn k plavidlu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Řízení provozu jeřábu, kapitolu 5 - Výběr, odpovědnost a minimální požadavky na pracovníky, kapitolu 6 - Bezpečnost, kapitolu 7 - Výběr jeřábů, kapitolu 8 - Nasazení jeřábů, kapitolu 9 - Montáž a demontáž, kapitolu 10 - Postupy a opatření, kapitolu 11 - Provozní podmínky, kapitolu 12 - Vázání břemen a manipulace s nimi, kapitolu 13 - Doprava osob a kapitolu 14 - Zkoušky, inspekce a sledování stavu. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A, B, normativní Přílohu C a informativní Přílohy D a NA. Tato národní příloha obsahuje některé doplňkové požadavky na zvýšení zajištění bezpečné práce vazačů/signalistů v ČR. ČSN ISO 12480-1 (27 0143) byla vydána v červnu 1997. Nahradila ČSN 27 0143 z 23.10.1968.