Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 74 6401
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 746401
Katalogové èíslo 5591
Název dokumentu Dřevěné dveře. Základní ustanovení
Anglický název Wooden doors. Basic regulations
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1979
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
62347ČSN 74 6401 1977Z2
60762ČSN 74 6401 1977Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62212ČSN EN 12211 2001
Anotace

ČSN 74 6401 Tato norma stanovuje klasifikaci pevnosti dveřních křídel, dveřních zárubní, dveřních sestav a dveřních kompletů při svislém zatížení, statickém kroucení a odolnosti proti nárazu měkkým a těžkým tělesem a tvrdým tělesem.