Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1148
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 696348
Katalogové èíslo 55749
Název dokumentu Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Anglický název Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating - Test procedures for establishing the performance data
Datum vydání 01.10.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 11481998
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
74373ČSN EN 1148 1999A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace