Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 4463-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730411
Katalogové číslo 55735
Název dokumentu Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb
Anglický název Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 3: Check-lists for the procurement of surveys and measurement services
Datum vydání 01.06.1999
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.07.1999
Věstník vydání (měs/rok) 6/99
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 4463-31995
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4463-3 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-3:1995. Mezinárodní norma ISO 4463-3:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4463 sestává z následujících částí: Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky, Část 2: Měřické značky a Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb. Tato třetí část normy (ČSN) ISO 4463 vymezuje a poskytuje vodítko ve formě přehledu geodetických služeb, které mohou být požadovány během přípravy stavby, vlastního provádění stavby a při pomocných pracích. Tento přehled je pomůckou těm, kteří se podílejí na specifikaci geodetických služeb potřebných během výstavby tím, že obsahuje přehled požadavků, ze kterých lze provést výběr a do kterého lze doplňovat další položky podle konkrétních potřeb daného projektu. Toto vodítko je vhodné jak pro novou výstavbu tak pro rekonstrukce. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Etapy výstavby, kapitolu 3 - Souvisící postupy měření, kapitolu 4 - Doporučená měřítka výkresů, kapitolu 5 - Přesnost rozměrů z měřičských výkresů a kapitolu 6 - Dokumentace. Dále norma uvádí informativní Přílohu A. ČSN ISO 4463-3 (73 0411) byla vydána v červnu 1999.