Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12585
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 704505
Katalogové èíslo 55715
Název dokumentu Skleněné aparatury, potrubí a tvarovky - Potrubí a tvarovky DN 15 až 1000 - Slučitelnost a vyměnitelnost
Anglický název Glass plant, pipeline and fittings - Pipeline and fittings DN 15 to 1000 - Compatibility and interchangeability
Datum vydání 01.08.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 23.040.50 - Trubky a fitinky z ostatních materiálů
71.120.01 - Zařízení pro chemický průmysl obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 125851998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
957ČSN 13 8920 1974
958ČSN 13 8922 1974
25238ČSN 13 8900 1982
25239ČSN 13 8901 1982
25240ČSN 13 8902 1982
25241ČSN 13 8906 1982
25242ČSN 13 8907 1982
25243ČSN 13 8912 1982
25244ČSN 13 8914 1982
25245ČSN 13 8916 1982
25246ČSN 13 8918 1982
25247ČSN 13 8924 1982
25248ČSN 13 8926 1982
25249ČSN 13 8929 1982
Byla nahrazena dokumenty
Anotace