Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061311
Katalogové èíslo 55691
Název dokumentu Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem
Anglický název Flued oil stoves with vaporizing burners
Datum vydání 01.06.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.20 - Tepelná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 11998
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
79421ČSN EN 1 1999A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28597ČSN EN 1 1992
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1 Tato norma platí pro kamna na kapalná paliva s odtahovým hrdlem o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 15 kW, s jedním nebo několika odpařovacími hořáky (dále jen "kamna"), vybavená buď omezovačem tahu, nebo omezovačem spalovacího vzduchu podle 3.13, která se používají pro lokální vytápění prostorů v obytných budovách. Norma neplatí pro vestavné spotřebiče. Kamna lze provozovat s druhem paliva používaným v zemi určení, a to buď s: - topným olejem s kinematickou viskozitou nejvýše 6,0 mm2.s-1 při 20 °C; nebo - petrolejem s bodem vzplanutí nejméně 40 °C. Tato kapalná paliva se dále nazývají jen "palivo".