Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12944-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 038241
Katalogové číslo 55680
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování
Anglický název Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations
Datum vydání 01.05.1999
Datum ukončení platnosti 01.11.2018
Datum účinnosti 01.06.1999
Věstník vydání (měs/rok) 5/99
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 87.020 - Technologie nátěrů
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 12944-31998
ISO 12944-31998
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
506010ČSN EN ISO 12944-3 2018
Anotace

ČSN EN ISO 12944-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12944-3:1998. Evropská norma EN ISO 12944-3:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12944-3:1998 byl převzat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN) EN ISO 12944 sestává z těchto částí: Část 1: Obecné zásady, Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí, Část 3: Navrhování, Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava, Část 5: Ochranné systémy, Část 6: Laboratorní zkušební metody, Část 7: Provedení a dozor při zhotovování nátěrů a Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry. Tato třetí část (ČSN EN) ISO 12944 se zabývá základními kritérii pro navrhování ocelových konstrukcí, které mají být opatřeny nátěrovými systémy s cílem vyloučit předčasnou korozi a degradaci nátěrů nebo konstrukce. Dává příklady pro vhodné a nevhodné navrhování s uvedením jak je řešit, aby bylo předcházeno problémům s aplikací, inspekcí a údržbou nátěrových systémů. Jsou vzaty v úvahu i pravidla navrhování tak, aby byla usnadněna výroba a transport ocelových konstrukcí. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Obecně, kapitolu 5 - Základní kritéria navrhování vztahující se k protikorozní ochraně. Norma dále uvádí informativní Přílohy A, B, C, D a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 12944-3 (03 8241) byla vydána v květnu 1999.