Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 01 1320
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011320
Katalogové èíslo 55532
Název dokumentu Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice
Anglický název Quantities, symbols and units in hydromechanics
Datum vydání 01.06.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
23.100.01 - Tekutinové systémy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Mezinárodní systém jednotek,hydromechanika,měřicí jednotky,veličiny,značky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
30ČSN 01 1320 1978
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 01 1320 Tato norma uvádí názvy, značky a jednotky základních veličin v hydromechanice.