Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0415
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730415
Katalogové èíslo 5531
Název dokumentu Geodetické body
Anglický název Control points
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.11.2010
Datum úèinnosti 01.01.1980
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 07.040 - Astronomie. Geodézie. Geografie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86653ČSN 73 0415 2010
Anotace