Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0580-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730580
Katalogové èíslo 55309
Název dokumentu Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
Anglický název Daylighting in buildings - Part 1: Basic requirements
Datum vydání 01.10.1999
Datum ukonèení platnosti 01.07.2007
Datum úèinnosti 01.11.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33557ČSN 73 0580 1986
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78618ČSN 73 0580-1 2007
Anotace

ČSN 73 0580-1 Tato norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení vnitřních prostorů budov a pro posuzování návrhu stavebních objektů z hlediska jejich vlivu na denní osvětlení vnitřních prostorů okolních budov.