Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7296-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270110
Katalogové èíslo 54909
Název dokumentu Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby
Anglický název Cranes - Graphical symbols - Part 2: Mobile cranes
Datum vydání 01.04.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.080.20 - Grafické značky pro použití ve specifických zařízeních
53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 7296-21996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7296-2 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7296-2:1996. Mezinárodní norma ISO 7296-2:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 7296 se bude skládat z následujících částí s obecným názvem Jeřáby - Grafické značky: - Část 1: Všeobecné zásady, Část 2: Mobilní jeřáby, Část 3: Věžové jeřáby, Část 4: Jeřáby výložníkového typu a Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato druhá část (ČSN) ISO 7296 stanoví grafické značky pro označení ovládacích zařízení pro obsluhu a ostatních ukazatelů u mobilních jeřábů podle normy (ČSN) ISO 4306-2. Prakticky celá norma obsahuje tabulky s vyobrazením značek, jejich popisem a registračním číslem podle ISO/IEC. (Prakticky tedy kapitoly 6 až 21 jsou "nahrazeny" zmíněnými tabulkami.) Norma obsahuje celkem 223 značek. Obsáhlá norma (34 stran) uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Barva, kapitolu 6 - Základní tvary značek, kapitolu 7 - Obecné značky, kapitolu 8 - Značky motorů, kapitolu 9 - Značky převodů, kapitolu 10 - Značky hydraulického systému, kapitolu 11 - Značky brzdového systému, kapitolu 12 - Značky palivového systému, kapitolu 13 - Značky osvětlení, kapitolu 14 - Značky oken, kapitolu 15 - Značky teleskopického výložníku jeřábu, kapitolu 16 - Značky pevného výložníkového jeřábu, kapitolu 17 - Značky drapáků, kapitolu 18 - Značky vidlicového drapáku, kapitolu 19 - Značky navijáku, kapitolu 20 - Značky sklopných podpěr a kapitolu 21 - Značky výsuvných podpěr.Dále norma uvádí informativní Přílohu A - Bibliografie. . ČSN ISO 7296-2 (27 0110) byla vydána v dubnu 1999.