Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1610
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756114
Katalogové číslo 54907
Název dokumentu Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Anglický název Construction and testing of drains and sewers
Datum vydání 1.4.1999
Datum ukončení platnosti 1.8.2016
Datum účinnosti 1.5.1999
Věstník vydání (měs/rok) 4/99
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 16101997
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
86663ČSN EN 1610 1999Z11.8.2016
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
17564ČSN 75 6101 1995
18892ČSN 75 6909 1996
31166ČSN 73 3050 1986
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
99779ČSN EN 1610 2016
Anotace

ČSN EN 1610 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1610:1997. Evropská norma EN 1610:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma je určena pro výstavbu (ukládání) a zkoušení stok a kanalizačních přípojek, které jsou obvykle ukládány v zemi a provozovány s gravitačním průtokem. Stavební provedení potrubí, které je provozováno pod tlakem, je rovněž předmětem této evropské normy, popř. společně s pr EN 805 (v ČR do dubna 1999 nezavedena). Tuto evropskou normu lze použít pro stoky a kanalizační přípojky ukládané v rýhách, v násypech nebo nad zemí. Bezvýkopová (bezrýhová) technologie je popsána v pr EN 12889 (v ČR do dubna 1999 nezavedena). K tomu mají být respektovány ostatní místní nebo národní předpisy, např. předpisy týkající se ochrany bezpečnosti a zdraví, obnovy vozovek a požadavků na zkoušky těsnosti. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Stavební součásti a materiály, kapitolu 6 - Výkop rýhy, kapitolu 7 - Účinná vrstva a pažení, kapitolu 8 - Stavba, kapitolu 9 - Kanalizační přípojky napojené na potrubí a šachty, kapitolu 10 -Zkoušky během provádění, kapitolu 11 - Zásyp, kapitolu 12 - Závěrečné prohlídky a/nebo zkoušky potrubí a šachet po zásypech, kapitolu 13 - Metody a požadavky na zkoušky gravitačního potrubí, kapitolu 14 - Zkouška tlakového potrubí a kapitolu 15 - Kvalifikace. Norma dále obsahuje informativní Přílohy A, B a C. Málo obvyklá je kapitola 15, která požaduje, aby odpovídající kvalifikaci měli zhotovitelé i orgány provádějící kontrolu stavebních postupů a dále, aby objednatel ověřoval, zda zhotovitelé nají odpovídající kvalifikaci. Příloha C pak obsahuje výtah ze směrnice EU z 17.9.1990 (číslo směrnice bohužel uvedeno není), o podmínkách pro firmy, které jsou činné v oborech voda, energie, doprava a telekomunikace, a to z kapitoly IV, čl. 24, který se podrobně zabývá kvalifikací, výběrem a zadáváním zakázek. (Text je česky i anglicky.) ČSN EN 1610 (75 6114) byla vydána v dubnu 1999. Touto normou se nahrazují články 4.3, 4.4, 5.1, 5.3 a příloha C ČSN 75 6909 z ledna 1996, články 74 až 80 v ČSN 73 3050 ze srpna 1986 a články 7.1.3.1, 7.1.4.1 ČSN 75 6101 ze srpna 1995.