Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8734
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 022152
Katalogové èíslo 54744
Název dokumentu Válcové kolíky z kalené oceli nebo martenzitické korozivzdorné oceli
Anglický název Parallel pins, of hardened steel or martensitic stainless steel (Dowel pins)
Datum vydání 01.02.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.50 - Kolíky, závlačky, hřeby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 87341997
ISO 87341997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17582ČSN EN 28734 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8734 Tato mezinárodní norma stanoví vlastnosti válcových kolíků z oceli kalené nebo cementované a z martenzitické korozivzdorné oceli s jmenovitými průměry d1 od 1 mm do 20 mm.