Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 60730-2-14
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 361960
Katalogové číslo 54707
Název dokumentu Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače
Anglický název Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators
Datum vydání 01.02.1999
Datum ukončení platnosti 16.01.2022
Datum účinnosti 01.03.1999
Věstník vydání (měs/rok) 2/99
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 60730-2-141997
IEC 730-2-141995
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
64378ČSN EN 60730-2-14 1999A116.01.2022
74172ČSN EN 60730-2-14 1999A1116.01.2022
83554ČSN EN 60730-2-14 1999A216.01.2022
508275ČSN EN 60730-2-14 1999Z116.01.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
508274ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 60730-2-14 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60730-2-14:1997. Evropská norma EN 60730-2-14:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60730-2-14:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými modifikacemi. Tato část 2 se musí používat společně s (ČSN) EN 60730-1:1991. Tam, kde příslušná kapitola nebo článek části 1 není v této části 2 uveden, platí kapitola nebo článek části 1, pokud je to vhodné. Tam, kde tato norma uvádí "doplněk", "změna" a "nahrazení", je nutno odpovídající text části 1 příslušně upravit. Tento čtrnáctý díl druhé části normy platí pro elektrické ovladače pro použití v zařízeních, na zařízení nebo spolu se zařízeními pro domácnost a podobné použití pro vytápění, klimatizaci a ventilaci. Zařízení mohou využívat elektrickou energii, plyn, naftu, pevná paliva, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinace. Tato Část 2 platí pro elektrické ovladače s využitím NTC nebo PTC termistorů. Doplňující požadavky pro ně jsou uvedeny v příloze J. Tato Část 2 platí pro vlastní bezpečnost, pro pracovní hodnoty, pracovní časy a pracovní sledy, jestliže souvisí s bezpečností zařízení, a pro zkoušení elektrických ovladačů používaných v zařízeních, na zařízeních nebo spolu se zařízeními pro domácnost a podobné použití pro vytápění, klimatizaci a ventilaci. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a normativní odkazy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecné požadavky, kapitolu 4 - Všeobecné poznámky ke zkouškám, kapitolu 5 - Jmenovité hodnoty, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Informace, kapitolu 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 9 - Zajištění ochranného uzemnění, kapitolu 10 - Svorky a vývody, kapitolu 11 - Konstrukční požadavky, kapitolu 12 - Odolnost proti vlhkosti a prachu, kapitolu 13 - Elektrická pevnost a izolační odpor, kapitolu 14 - Oteplení, kapitolu 15 - Výrobní odchylky a nestabilita, kapitolu 16 - Vliv okolního prostředí, kapitolu 17 - Trvanlivost, kapitolu 18 - Mechanická pevnost, kapitolu 19 - Části se závity a spoje, kapitolu 20 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kapitolu 21 - Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům, kapitolu 22 - Odolnost proti korozi, kapitolu 23 - Odrušení rádiového příjmu, kapitolu 24 - Součásti, kapitolu 25 - Normální činnost, kapitolu 26 - Funkce při poruchách přenášených sítí, magnetickém a elektromagnetickém rušení, kapitolu 27 - Abnormální činnost a kapitolu 28 - Návod na používání elektronického odpojování. Přílohy z Části 1 platí se změnami Přílohách H a ZB. Nejvíce změn oproti Části 1 je v kapitole 1, 2, 7a 27. Většina ostatních kapitol je zcela beze změny. ČSN EN 60730-2-14 (36 1960) byla vydána v únoru 1999.