Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 50(436)
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 54676
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 436: Power capacitors
Datum vydání 01.06.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.31 - Elektronika (názvosloví)
31.060.70 - Výkonové kondenzátory
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(436)1990
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 50(436) Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 50(436):1990. Mezinárodní norma IEC 50(436):1990 má status české technické normy. Tato norma obsahuje čtyři podkapitoly a to oddíl 436-01 - Všeobecné termíny, oddíl 436-02 - Funkce, oddíl 436-03 - Technologie a oddíl 436-04 - Provozní charakteristiky (podmínky). Česky, anglicky, francouzsky, německy a rusky je uvedeno názvosloví, česky a anglicky je definováno cca 60 hesel. Dále norma uvádí český, anglický, francouzský, německý a ruský abecední rejstřík. ČSN IEC 50(436) (33 0050) byla vydána v červnu 1999.